john316.nl

JOHN316.nl is een gespecialiseerde technische handelsonderneming in innovatieve, producten met een duidelijke toegevoegde waarde voor de gebruiker. Dit komt met name tot uiting in de doordachte ontwerpen gericht op de gebruiker, eenvoud in het gebruik en de duurzaamheid van de producten waarbij zorg voor het milieu een voorname rol speelt.

Optimaal gebruik van grondstoffen en energie, voorkomen van verspilling en vervuiling, veilig voor de gebruiker en zijn omgeving.

Onze producten komen pas goed tot hun recht indien juist ingezet. Passend advies, hulp van specialisten, gaat verder dan het overhandigen van een voorstel. Wij willen dat u, onze klant tevreden bent met de samenwerking, om daardoor u het juiste advies te kunnen geven, het optimale product in te zetten en met de service voor jarenlang zorgeloos gebruik.

Bij JOHN316.nl staat de klant, dus u, centraal. Daar zetten wij ons voor in, mede vanuit onze visie als onderneming. Dat kunnen wij niet zonder u, uw feedback wordt dan ook zeer op prijs gesteld. Wij van JOHN316.nl staan voor u klaar.